Terug naar blog

Wat is data-activering en hoe past het in uw data-analysestack

Data Management

Geschreven door ,

Gepubliceerd februari 23, 2023

Wat is data-activering en hoe past het in uw data-analysestack

Moderne bedrijven gebruiken verschillende technologieën voor elke fase van hun dataprocessen.

Data-ecosystemen verschillen tussen organisaties op basis van hun behoeften en middelen, maar elke data-stack moet bestaan uit componenten die worden gebruikt om de data te verwerven, te integreren en te transformeren.

Het verzamelen, organiseren en beheren van data zijn belangrijke aspecten van elke data-analysestack, maar hoe kunt u de data in het voordeel van uw bedrijf gebruiken? Wat zijn uw mogelijkheden om waardevolle inzichten te ontdekken en toe te passen op de processen van uw bedrijf?

Eén optie is data-activering, het laatste puzzelstukje van de data-stack.

Table of contents

 1. Wat is data-activering
 2. Waarom data-activering belangrijk is
 3. De voordelen van data-activering
  1. Krijg een beter inzicht in uw gebruikers
  2. In realtime handelen op basis van uw klantinzichten
  3. Targeting en personalisering van inhoud verbeteren
  4. Het werk van verschillende afdelingen optimaliseren
   1. Marketingteam
   2. Klantsuccesteam
   3. Verkoopteam
   4. Datateam
   5. Maak de dataprocessen in uw bedrijf efficiënter en rendabeler
 4. Welk platform u moet gebruiken om uw klantdata te activeren
 5. 4 stappen om uw data effectief te activeren
  1. #1 Dataverzameling
  2. #2 Data-analyse
  3. #3 Data-activering
  4. #4 Datameting
 6. CDP van Piwik PRO komt er binnenkort aan
  1. Hoe data-activering werkt in Piwik PRO’s CDP
 7. Data-activering: conclusie

Wat is data-activering

Bij data-activering wordt gewerkt aan klantdata om deze om te zetten in inzichten en acties. Het is de stap die komt na het verzamelen van data, opslag en beheer.

U kunt data activeren door ze naar verschillende tools te sturen, zoals:

 • Advertentieplatforms zoals Google en Facebook Ads
 • Platforms voor e-mailmarketing
 • Marketingautomatiseringstools
 • Analytics en business intelligence (BI)-tools als Microsoft BI of Tableau
 • Software voor personalisatie
 • Platforms voor klantondersteuning, zoals een chatbot of live chat
 • CRM’s

U kunt profiteren van de data op manieren die passen bij uw bedrijfsbehoeften en ze tegelijkertijd beter bruikbaar en inzetbaar maken voor uw teams. Zo kunnen ze zich beter richten op verschillende gebruikersgroepen in de verschillende stadia van de trechter.

Op die manier geeft data-activering de mensen in uw organisatie de mogelijkheid om hun inspanningen te koppelen aan bedrijfsresultaten.

Waarom data-activering belangrijk is

Data-activering is bedoeld om het probleem van datasilo’s op te lossen. Deze doen zich voor wanneer data in een organisatie worden bewaard in een opslagplaats die één afdeling beheert en alleen daarvoor toegankelijk is. Vaak zijn ze niet compatibel met andere datasets.

Gedurende lange tijd waren datawarehouses de standaardoplossing voor datasilo’s. Na verloop van tijd traden daar echter dezelfde problemen op.

Met name data in een warehouse stagneren omdat ze niet synchroniseren tussen platforms en niet toegankelijk zijn voor verschillende teams. Als gevolg daarvan moeten teams heen en weer bewegen tussen tools die worden gebruikt door verkoop, marketing, product, ondersteuning en andere delen van het bedrijf.

In deze situatie kan er niet worden gehandeld op basis van de gebruikersinformatie. U kunt die niet actief gebruiken om bedrijfsprocessen te automatiseren en te optimaliseren om naadloze klantervaringen te creëren. Marketeers en adverteerders streven naar handelbaarheid omdat het opslaan en beheren van data in een platform niet langer voldoende is. Daarom richten zij zich nu op het volgende niveau van databeheer – data-activering en publieksactivering.

Met technologieën en tools zoals customer data platforms (CDP) en data management platforms (DMP) kunt u uw data snel en grondig activeren. Deze platforms helpen u het probleem van datasilo’s aan te pakken door in de hele organisatie één klantbeeld te bieden en de manier waarop u inzichten uit klantdata verkrijgt te vereenvoudigen.

De voordelen van data-activering

Data-activering betekent veel nieuwe mogelijkheden voor uw bedrijf – in het bijzonder:

Krijg een beter inzicht in uw gebruikers

U kunt essentiële patronen in het gedrag van bezoekers herkennen door toegang tot talloze informatiebronnen. U kunt gedeelde gedragingen en eigenschappen van bepaalde groepen mensen vergelijken en zichtbaar maken. Bovendien kunt u het gedrag van klanten voorspellen.

Zo kunt u klanten en prospects herkennen die uw aandacht nodig hebben en uw inspanningen richten op wat waarschijnlijk de beste resultaten oplevert.

U kunt zich bijvoorbeeld richten op het ontdekken van reeksen acties die voorafgaan aan conversies, upgrades naar een hoger prijsplan of verloop, en vervolgens klanten aanmoedigen om specifieke acties te volgen om hen in de juiste richting te sturen.

Of u kunt specifieke groepen identificeren, ze segmenteren en speciale campagnes plannen. Enkele voorbeelden van deze groepen zouden de volgende kunnen zijn:

 • Prospects die voldoen aan de gedrags- en/of demografische profielen van hoogwaardige klanten.
 • Prospects die oprechte interesse tonen in uw product of dienst, maar nog geen contact met u hebben opgenomen.
 • Hoogwaardige klanten die zich al een tijdje niet meer met uw merk hebben ingelaten.

Op basis van uw verbeterde inzicht in gebruikers kunt u weloverwogen, datagestuurde beslissingen nemen en:

 • De kosten voor acquisitie en retentie verlagen
 • De loyaliteit verhogen met nieuwe upsell-mogelijkheden
 • Klanten die buiten de trechter zijn gevallen opnieuw benaderen

In realtime handelen op basis van uw klantinzichten

Omdat al uw tools in het CDP zijn geïntegreerd, krijgt u voortdurend feedback over uw inspanningen. U kunt sneller beslissingen nemen op basis van realtime-informatie in plaats van te wachten op rapporten of handmatige analyses.

Kijk bijvoorbeeld of de gebruikers een e-mail hebben geopend om hen te verleiden nieuwe producten in uw winkel te kopen of dat degenen die een promotiecode voor het duurdere abonnement hebben ontvangen, hun account hebben geüpgraded. U kunt dan uw acties dienovereenkomstig plannen.

U kunt ook zien welke gebruikers hun winkelwagen hebben verlaten. Vervolgens kunt u een eenmalige aanbieding sturen met een korting voor de producten in het winkelwagentje van de gebruikers om hen aan te sporen tot aankoop.

Targeting en personalisering van inhoud verbeteren

U kunt uw communicatie personaliseren en aanpassen aan de fase van het traject van de gebruiker, op basis van alle informatie die u kunt raadplegen. Met alle data die u verzamelt over het gedrag en de voorkeuren van mensen, kunt u ze in specifieke doelgroepen indelen en kiezen hoe u ze precies wilt targeten.

U kunt gebruikers aanspreken via advertenties, e-mailcampagnes, chatbotberichten of direct contact met een vertegenwoordiger en hen met de juiste boodschap aanspreken op hun bevoorkeurde touchpoint met u.

Zo kunt u zeer persoonlijke communicatie tot stand brengen. U hoeft niet te vertrouwen op alledaagse campagnes of te proberen gebruikers aan te spreken op basis van algemene criteria of onbetrouwbare informatie.

Het werk van verschillende afdelingen optimaliseren

De voordelen van data-activering strekken zich uit over vele afdelingen in uw organisatie en helpen hen op zeer relevante manieren:

Marketingteam

Marketingteams krijgen de mogelijkheid om geavanceerde doelgroepen samen te stellen op basis van kenmerken, gedragssignalen, door gebruikers uitgevoerde acties en meer, zonder dat daar data-engineers voor nodig zijn. Marketeers kunnen data uit verschillende bronnen centraliseren en customer lifecycle marketing cultiveren.

Klantsuccesteam

Klantsuccesteams kunnen inzichten opdoen om de klantervaring te verbeteren. Zij kunnen bijvoorbeeld automatische waarschuwingen creëren voor klanten die waarschijnlijk zullen afhaken op basis van een neerwaartse trend in het gebruik. Vertegenwoordigers kunnen prioriteit geven aan supporttickets en deze gericht sturen op basis van klantactiviteit, contractwaarde en andere criteria. Zo kunnen zij hun inspanningen gerichter houden en de reactietijden verkorten.

Verkoopteam

Verkoopteams kunnen accountmanagers voorzien van relevante productdata om hun gesprekken met mensen effectiever te maken. Verkopers kunnen alle klantdata combineren om de nauwkeurigheid en consistentie van de rapportage in alle bedrijfsapps te waarborgen. Ze kunnen ook leadconversies en inkomsten maximaliseren door bepaalde leads prioriteit te geven op basis van hun eigen scoringsregels.

Datateam

Dataspecialisten zullen kunnen voldoen aan de concurrerende eisen die te zijner tijd aan hen worden gesteld en andere teams in staat stellen meer acties zelf uit te voeren. Data-engineers hoeven geen tijd te verspillen aan het bouwen van integraties en connectoren. In plaats daarvan kunnen zij het eigendom van data aan anderen delegeren door hun rechten en machtigingen toe te kennen.

Maak de dataprocessen in uw bedrijf efficiënter en rendabeler

Uw bedrijf zal kunnen uitbreiden en werken met een uniforme set data in plaats van elke keer dat iemand relevante informatie wil gebruiken in een andere toepassing of proces te moeten zoeken.

Op die manier kunt u de tijd die wordt besteed aan repetitieve taken, zoals het handmatig bekijken en analyseren van rapporten, verminderen.

Welk platform u moet gebruiken om uw klantdata te activeren

Een customer data platform (CDP) is het krachtigste instrument dat u kunt gebruiken voor data-activering.

Een CDP is een enkel platform waarmee u klantdata uit verschillende bronnen kunt verzamelen, beheren, transformeren en activeren. De data in een CDP brengen touchpoints samen en koppelen ze aan klantprofielen. De activeringsfuncties onderscheiden het van andere databeheersystemen, zoals datawarehouses en Excel-databases.

Voor CDP’s zijn data als brandstof in een auto, en de activering van openbare data is de ontsteking – totdat u de sleutel omdraait en de motor start, doet de auto niet veel.

Met een CDP kunnen marketeers datagestuurde klantinteracties opschalen. Marketeers en andere teams binnen een organisatie kunnen de data laten stromen in systemen zoals advertentieplatforms, product- en customer journey-analytics software, CRM-tools en meer. CDP’s worden een industriestandaard, met een groeiend aantal complexe platforms.

In het verleden maakten bedrijven vaak gebruik van een data management platform (DMP) om data te activeren. DMP’s hielpen hen de datastroom in en uit een organisatie te controleren en ondersteunden datagestuurde reclamestrategieën.

Maar DMP’s hebben een aantal nadelen – zo werken DMP’s meestal op data van derden die mogelijk afkomstig zijn van een onduidelijke bron, vaag zijn en geen precieze gebruikerskenmerken hebben. Sommige DMP-aspecten kunnen niet worden genegeerd in het AVG-tijdperk, waarin dataprivacy een prioriteit is. Bij een DMP moet u bijvoorbeeld extra stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat u zich aan de privacyregels houdt.

CDP’s hebben uitgebreide gebruiksmogelijkheden, zoals personalisering van inhoud, upsell- en cross-sellcampagnes, retargeting, e-mailmarketing en andere. Ze kunnen ook ruwe data naar andere platforms pushen voor het uitvoeren van externe business intelligence-analyses.

Bovendien kunnen CDP’s u helpen om single customer views op te bouwen waardoor u toegang krijgt tot uitgebreide en betrouwbare 360-graden klantprofielen.

CDP’s zijn ook in hoge mate aanpasbaar en maken het mogelijk gedetailleerde segmenten van cross-channeldata aan te maken. Segmenten kunnen bestaan uit gebruikersprofielen op basis van gedragsdata, aankoopintentiesignalen, voorspelde bestelwaarde, levenslange waarde en meer.

Veel moderne bedrijven richten zich op acquisitie. Vaak zetten ze ook in op 1-op-1-personalisatie, betrokkenheid en retentie op basis van een diepgaand begrip van de interacties van gebruikers met het merk. Daarom moet de operationalisering van de data-activeringsfuncties van een CDP een prioriteit worden.

Bij het selecteren van het juiste platform voor data-activering moet u uw beslissing baseren op de beschikbare integraties en de flexibiliteit van het platform om de gebruiksmogelijkheden van uw bedrijf aan te kunnen.

4 stappen om uw data effectief te activeren

Het proces van data-activering moet uit de volgende stappen bestaan:

#1 Dataverzameling

Alle elementen die u kunnen helpen een volledig klantbeeld op te bouwen zijn waarschijnlijk al in uw bezit, maar ze zijn wellicht verspreid over verschillende databases en tools.

In dit stadium brengt u al uw datasets samen. U combineert data van websites, mobiele apps, CRM-systemen, offline databases, POS-systemen, marketingtools, advertentieplatforms, enz. Vervolgens brengt u ze over naar een geconsolideerd platform, zoals een CDP.

Wanneer de data in een CDP staan, kunt u daarop voortbouwen en de klantprofielen uitbreiden om ze zinvoller en nauwkeuriger te maken.

U kunt bijvoorbeeld doorgaan met het verzamelen van gedragssignalen van gebruikers, zoals sitebezoeken, app-aankopen of betrokkenheid op social media en deze later gebruiken om nieuwe manieren te vinden om met hen in contact te komen.

#2 Data-analyse

Zodra alle data op één plaats zijn verzameld, kunt u beginnen met de analyse ervan.

U kunt historische data onderzoeken en vergelijken om patronen en trends te ontdekken. De informatie die u ontdekt kan basaal zijn, zoals het verlaten van een winkelwagentje of gebruikers die productpagina’s bekeken maar niets kochten. Maar het kan ook genuanceerder, zoals gebruikersactiviteit per segment en tijdstip.

U kunt ook een actueel inzicht krijgen in uw doelgroep. U dacht misschien dat uw doelmarkt tussen 20-30 jaar oud was, maar de gecombineerde demografische informatie kan wijzen op een ouder publiek, tussen 30-40 jaar.

De resultaten van uw analyse kunnen worden gebruikt om gebruikers in specifieke, relevante groepen samen te voegen en om outbound marketing te bevorderen en te optimaliseren. U kunt de informatie die u ontdekt gebruiken en op basis daarvan acties in gang zetten.

U kunt bijvoorbeeld een segment creëren van prospects die voldoen aan het profiel van sommige van uw huidige klanten, maar die niet zijn geconverteerd en stappen plannen om hen te overtuigen over te gaan tot een aankoop.

Of u verzamelt gebruikers die een productpagina hebben bezocht maar deze hebben verlaten zonder een demo aan te vragen in een segment.

Zij kunnen dan worden benaderd met een e-mailcampagne waarin meer wordt uitgelegd over het product en hoe het aan hun behoeften kan voldoen.

#3 Data-activering

Op dit punt bent u klaar om uw analyse in praktijk te brengen door actie te ondernemen voor uw bedrijf.

Hier moet u uw strategie plannen, aanbiedingen voorbereiden en inhoud ontwerpen voor komende campagnes. Als uw bedrijf bijvoorbeeld de loyaliteit van klanten wil verhogen, beslist u hier welk soort loyaliteitsprogramma u wilt aanbieden op basis van de analyse van het gebruikersgedrag.

Het is van groot belang om mensen van relevante teams – zoals marketing, product, verkoop en IT – samen te brengen omdat zij zich richten op specifieke consumentensegmenten of -trajecten. Deze teams zijn duidelijk verantwoordelijk voor de consumentenprioriteiten en voor de verwezenlijking ervan.

Het functieoverschrijdende team moet voortdurend:

 • Nieuwe ideeën ontwikkelen
 • Hypotheses ontwerpen om klanten te betrekken
 • Aanbiedingen en campagnes uitvoeren
 • Het effect van de inspanningen testen
 • Alles samenvoegen om inzichten te verkrijgen voor toekomstige aanpassingen

#4 Datameting

De laatste fase van de data-activering is de beoordeling van de doeltreffendheid van de implementaties. Hier moet u kwantificeren hoe goed uw beslissingen hebben uitgepakt door te meten of u uw doelen bereikt. Door te meten krijgt u inzicht in gebieden waar u uw prestaties kunt verbeteren of uw strategie kunt wijzigen.

CDP van Piwik PRO komt er binnenkort aan

Als u op zoek bent naar de juiste oplossing om uw klantdata te activeren, dan hebben wij het juiste platform voor u.

We hebben ons eigen Customer Data Platform (CDP) ontwikkeld dat uw problemen zal oplossen bij het omgaan met verspreide, inconsistente en onbruikbare klantdata.

Met CDP van Piwik PRO kunt u ongelijksoortige databronnen met elkaar verbinden en verenigen om 360-graden klantprofielen te creëren die al hun interacties in kaart brengen. U kunt data importeren in het CDP vanuit een CRM, e-commerce platforms, datawarehouses en andere tools met behulp van inkomende webhooks en automatiseringstools.

De CDP-module is een van de onderdelen van Piwik PRO Analytics Suite, die ook bestaat uit Analytics, Tag Manager en Consent Manager. Samen vormen deze modules een degelijke set tools waarmee u data op een efficiënte en conforme manier kunt verzamelen en activeren.

Specifiek:

 • Door de native integratie met Analyticskrijgt u een constante stroom gebruikersdata van de website en mobiele app.
 • Dankzij Tag Managerkunt u tags activeren voor remarketingadvertenties, A/B-tests, on-site retargeting, personalisatie en andere tools.
 • U kunt uw campagnes aanpassen aan de privacykeuzes van gebruikers die zijn vastgelegd via Consent Manager. Zo kunt u voldoen aan de eisen van privacywetgeving zoals AVG, TTDSG, CPPA, enz.

Door de controle die u over de data hebt, kunt u gevoelige informatie in klantprofielen opnemen. Als u het privacyniveau nog verder wilt verhogen, kunt u identificeerbare data verwisselen met de door u gekozen scoringswaarden, zodat alleen u ze kunt begrijpen.

Het CDP is gebaseerd op first-party dataen u kunt de kwaliteit en granulariteit van de klantdata controleren met gedetailleerde import- en activeringslogboeken.

Hoe data-activering werkt in Piwik PRO’s CDP

Data-activering is waar Piwik PRO’s CDP om draait.

Hierbij worden data uit verschillende bronnen geïntegreerd en via webhooks-integraties op verschillende plaatsen in de productstack geactiveerd.

U kunt geselecteerde kenmerken van klantprofielen importeren en exporteren van en naar talloze locaties met behulp van talrijke integratie-instrumenten en webhooks zonder code.

U kunt gebruikersprofielen ook personaliseren met aangepaste kenmerken zoals aankoopgeschiedenis, personatypes, supporttickets die zij hebben aangemaakt, enz.

U kunt bijvoorbeeld uw data in de CDP importeren vanuit web- en app-analytics of CRM, en deze vervolgens activeren in de Tag Manager van Piwik PRO of een e-mailplatform zoals Mailchimp.

Om relevante doelgroepen te creëren, moet u klantprofielen groeperen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals gebruikerskenmerken of gedragsinformatie.

Vervolgens kunt u een activering instellen en inschakelen, die geselecteerde klantprofielkenmerken naar duizenden eindpunten stuurt via webhooks en automatiseringstools.

U kunt sjabloonconnectors gebruiken voor Slack, Mailchimp, Microsoft Teams en andere, evenals webhooksjablonen om uw eigen integraties tussen de CDP en uw techstack te creëren.

Om u een beter idee te geven van de mogelijkheden van Piwik PRO’s CDP, volgen hier enkele voorbeelden van doelgroepen die u kunt aanmaken op basis van de gegeven voorwaarden:

 • Bezoekers die in de afgelopen maand meer dan $ 1.000 hebben uitgegeven
 • Gebruikers die in de afgelopen 7 dagen 3 keer een pagina met “lening” in de URL hebben bezocht
 • Gebruikers die in de afgelopen 24 uur op de afrekenpagina kwamen en niet op de bedankpagina en in de afgelopen 6 uur geen verdere acties ondernamen
 • Bezoekers die een pagina met toetsenbord in de URL bezochten en een pagina met beeldscherm bezochten, geen pagina’s met muis bezochten en geen aankoop deden
 • Gebruikers die begonnen met het invullen van een formulier en het niet afmaakten en geen verdere acties ondernamen in de laatste 6 uur

Hier zijn enkele ideeën voor data-activaties die u kunt uitvoeren:

 • Stuur een bericht naar een gebruiker in realtime via een chatbot wanneer ze deel uitmaken van een publiek
 • Stuur een e-mail naar een gebruiker die een URL heeft geopend (bijv. op een URL met “Sale” heeft geklikt/bezocht, zodat u een kortingscode in de e-mail opneemt)
 • Stuur een e-mail naar een bezoeker met de lijst van producten die hij heeft bezocht en waarin hij geïnteresseerd zou kunnen zijn
 • Benader bezoekers die de trechter niet hebben voltooid of die de trechter X dagen geleden hebben voltooid dan wel onmiddellijk na het voltooien van de trechter opnieuw
 • Stuur een e-mail naar een gebruiker met items uit zijn verlaten winkelwagentje

De data-activering van Piwik PRO is vooral gebruiksvriendelijk. Het kan met succes worden uitgevoerd door marketeers en andere mensen binnen het bedrijf die weinig of geen ervaring hebben met het werken met API-calls.

Data-activering: conclusie

De klanten die uw diensten gebruiken of uw producten kopen, gaan op hun eigen unieke manier met uw merk om. Data-activering is een methode om de uniciteit van hun interacties te onderzoeken en aan te pakken, waardoor u de kwaliteit van uw campagnes kunt verbeteren om nieuwe en bestaande klanten te bereiken.
U kunt de manier waarop u met mensen omgaat aanzienlijk verbeteren door meer gepersonaliseerde communicatie te ontwikkelen binnen één kanaal of via meerdere kanalen.

Schrijver

Maciej Zawadziński

Advisory Board Member at Piwik PRO

A serial entrepreneur and angel investor with a background in AdTech, MarTech and online privacy. Over the last 15 years, Maciej has built and scaled several enterprise SaaS and services companies, including Piwik PRO. As the CEO of Piwik PRO, he grew the company from €0 to €10M ARR. He is currently focused on Next New Ventures, an operator-backed fund that invests in entrepreneurs and brings deep expertise in scaling global B2B SaaS products and IT services companies.

Zie meer berichten van deze auteur

Schrijver

Małgorzata Poddębniak

Senior Content Marketer

Senior content marketer at Piwik PRO, copywriter, translator and editor. She started as a freelancer, gaining experience with creating versatile marketing content for various channels and industries. Later, she began working as a translator and editor, specializing in academic articles and essays, mainly in the field of history and politics. After becoming interested in SEO, she moved on to work as a content writer for a technical SEO agency. While there, she designed the company newsletter and planned and created in-depth articles, practical guides, interviews, and other supporting marketing materials. She joined Piwik PRO with extensive knowledge of technology, SEO, and digital marketing. At Piwik PRO, she writes about analytics, privacy, marketing, personalization, and data management and explains product best practices and industry trends for different industries.

Zie meer berichten van deze auteur