Terug naar blog

Quotalimietfouten in de Looker Studio (voorheen Data Studio) GA4-connector: Alles wat u moet weten

News & Releases Web Analytics

Geschreven door

Gepubliceerd april 14, 2023

Quotalimietfouten in de Looker Studio (voorheen Data Studio) GA4-connector: Alles wat u moet weten

Op 10 november kondigde Looker Studio de quotawijziging voor Google Analytics 4 (GA4) API aan.

Een kleine update leidde tot opschudding in de Looker Studio-gemeenschap toen veel gebruikers problemen begonnen te ondervinden met hun GA4-rapportages. De meeste Looker Studio-editors die de native GA4-connector gebruiken, kunnen hun gegevens niet visualiseren of verbinding maken met de onderliggende datasets. Het probleem lijkt zich onregelmatig voor te doen en grafieken geven een foutmelding. De meeste gebruikers zijn zich niet bewust van quotabeperking, omdat er vroeger niet op werd toegezien.

Wat betekent dit voor marketeers en andere datagestuurde professionals? Om de drempel te verhogen, moeten bedrijven zich abonneren op Google Analytics 4 360. Google heeft voorgesteld dat GA4 360-abonnementen beginnen bij $50.000 per jaar. Hierdoor hebben kleinere bedrijven geen toegang tot veel van de gegevens waarop zij vertrouwen.

In dit artikel leggen we uit wat GA4-quota zijn en geven we mogelijke oplossingen om het probleem op te lossen.

Wat is Looker Studio?

Google Looker Studio, voorheen Google Data Studio, is een BI-tool voor het maken van interactieve rapporten en dashboards. Looker Studio is een van de meest gebruikte marketingrapportagetools. Het stelt marketeers in staat om meer dan 600 connectoren als gegevensbronnen te gebruiken en rapporten te maken vanuit verschillende sjablonen.

Onlangs heeft Google de naam Google Data Studio veranderd in Looker Studio. Het doel van Google is om al zijn business intelligence tools te verenigen onder het Looker-merk en Looker het gezicht te maken van alle bestaande Google Cloud gegevensanalyseprogramma’s.

Google heeft ook een betaalde versie van Looker Studio aangekondigd, genaamd Looker Studio Pro. De Pro-versie is ontworpen om middelgrote en grootschalige bedrijfsomgevingen te ondersteunen. Het biedt nieuwe functies voor bedrijfsbeheer, samenwerkingsmogelijkheden voor teams en SLA’s.

Wat zijn GA4 API-quota?

Quota zijn beperkingen van de hoeveelheid gegevens die een gebruiker gedurende een bepaalde periode kan raadplegen of overdragen. Deze limieten zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat het systeem consistente prestaties kan leveren zonder dat individuele gebruikers en verzoeken zoveel bandbreedte in beslag nemen.

Om gegevens uit GA4 te halen, moet een tool als Looker Studio een verzoek naar de GA4 API sturen. Google Analytics 4 data API heeft verschillende quota die gelden voor zowel eigendom als project per eigendom. Zie een project als een hulpprogramma, zoals een Google Sheets add-on of Looker Studio.

Vergeet niet dat de quota worden vastgesteld door Google Analytics, niet door Looker Studio, en dat iedereen zich aan dezelfde limieten moet houden. GA4 API-quota zijn onderverdeeld in drie aanvraagcategorieën: Core, Realtime en Trechter. De quotalimieten verschillen voor standaard (gratis) en premium GA4-eigendommen. De essentiële quota, in volgorde van hun huidige impact op Looker Studio-rapporten, zijn:

 • Gelijktijdige verzoeken: 10 (50 voor GA4 360)
 • Tokens per uur per eigendom per project: 1.250 (12.500 voor GA4 360)
 • Tokens per dag per eigendom per project: 25.000 (250.000 voor GA4 360)

Elke categorie heeft verschillende quotabeperkingen en wordt alleen in rekening gebracht als u toegang krijgt tot de categorie. Dit betekent dat één verzoek niet zowel Core- als Realtime-quota verbruikt.

Toch gebruiken alle Google Analytics 4 API-verzoeken tokens. Het aantal tokens dat door elk verzoek wordt verbruikt, hangt af van de complexiteit van de uitvoering van het verzoek. Het aantal visualisaties dat u in uw rapporten gebruikt en de complexiteit van de gegevens die u gebruikt, zijn dus van invloed op de quotalimieten. Filters, grote hoeveelheden gegevens en frequente interactie met uw rapportage tellen allemaal mee voor uw quota.

Laten we zeggen dat u een dashboard hebt gemaakt voor een GA4-eigendom, en dat meerdere gebruikers het dashboard openen. De verzoeken zullen worden samengevoegd op hetzelfde GA4-eigendomsniveau. Als ze de drempel overschrijden, ziet elke gebruiker de fouten op het dashboard. Het betekent ook dat als een Looker Studio-rapportage alle beschikbare quota voor een Google Analytics 4-property verbruikt, gegevensbronnen die elders dan Looker Studio worden gebruikt mogelijk geen nieuwe gegevens ophalen.

Wat is er gebeurd met de GA4 API-quota?

Toen GA4 werd uitgerold, was Looker Studio de tool bij uitstek om gegevens te verkennen en rapporten te genereren. Looker Studio heeft een systeemeigen GA4-connector die de GA4 data API gebruikt. De onlangs geïntroduceerde Google Analytics Data API v1 – GA4 geeft u programmatische toegang tot Google Analytics 4-rapportgegevens. Sindsdien is het gebruik van GA4 API’s problematisch geworden. De nieuwe quotalimieten zijn aanzienlijk lager dan in Universal Analytics (UA).

De verdeling van de limieten is als volgt:

Quota | Google Analytics Data API | Google Developers

Met de UA API zou u 10.000 verzoeken per dag per weergave kunnen doen. In elk van die verzoeken kunt u tot 100.000 rijen gegevens hebben opgevraagd.

Als u eerder dashboards hebt gebouwd met meerdere widgets die verbinding maken met uw GA4 API, kunt u nu een foutmelding krijgen die begint met ‘data set config error’. Dit bericht betekent niet dat de rapportage kapot is. Het betekent waarschijnlijk dat u 10 of meer gelijktijdige API-aanroepen hebt, of dat u de dagelijkse limiet hebt verbruikt.

In eerste instantie lijken de GA4 API-quota, vooral de quota per uur en per dag, voldoende, maar zelfs voor de meest elementaire Looker Studio-rapportage zijn de tokens snel opgebruikt. Aangezien de limiet voor gelijktijdige verzoeken naar de GA4 API slechts 10 is voor vrije property’s, kan het quotum gemakkelijk worden overschreden. In de volgende scenario’s wordt het quotum onmiddellijk overschreden:

 • Een enkele rapportagepagina met meer dan 5 grafieken of scorekaarten verbonden met GA4 zal vrijwel onmiddellijk het quotum voor gelijktijdige aanvragen voor een enkele weergave bereiken, laat staan als meerdere kijkers tegelijkertijd proberen toegang te krijgen.
 • Een rapportpagina met 10 grafieken die elk een verzoek van middelmatige omvang doen dat 25 tokens verbruikt, kan slechts 5 keer worden ververst totdat het aantal van 1.250 tokens per uur wordt overschreden.

Zodra de quota worden overschreden, breken de grafieken. U moet wachten tot de quota ververst zijn (aan het eind van het uur of de dag) voordat u nog meer verzoeken naar de GA4 API kunt sturen. Afhankelijk van het type quotum dat wordt overschreden, kan het tot 24 uur duren voordat het wordt ververst.

Het behoeft geen betoog dat de nieuwe quota het vermogen van Looker Studio om grotere hoeveelheden gegevens uit GA4 te visualiseren sterk hebben beïnvloed, wat nogal wat stof heeft doen opwaaien onder datagestuurde professionals.

Manieren om de beperkingen van de GA4 API-quota te omzeilen

U kunt de quotafouten op verschillende manieren omzeilen:

 • Upgraden naar GA4 360: Als u regelmatig quota’s haalt, overweeg dan een upgrade naar GA4 premium om bijna 10 keer de quotalimieten en diverse andere voordelen te krijgen. Hoewel deze optie slechts voor sommige gebruikers geschikt is, kan zij waardevol zijn voor degenen die het zich kunnen veroorloven.
 • De connector voor BigQuery en Looker Studio gebruiken: Als u goed bent in het schrijven van query’s en het ophalen van gegevens uit BigQuery, kunt u het grootste deel van de verzoekbelasting van de API naar BigQuery verschuiven. Houd er rekening mee dat deze methode veel techniek vergt en ook aan BigQuery-zijde kosten met zich mee kan brengen als u geen geoptimaliseerde query’s uitvoert.
 • Gebruik Google Sheets: Als de complexiteit van de GA4-gegevens gering is, kunt u Sheets en de API gebruiken om dagelijkse gegevens binnen te halen en vervolgens Sheets verbinden met Looker Studio. Op deze manier krijgt de API de gegevenspunten één keer per dag.
 • Gebruik een marketinggegevensprovider: U kunt rapportage gebruiken met de GA4-connector zoals Supermetrics. Dit helpt om gelijktijdige verzoeken te beperken en caching te gebruiken om een vlekkeloze communicatie tussen Looker Studio en de API te garanderen.
 • Een alternatief voor GA4 Looker Studio-connector gebruiken: U kunt van analyticsleverancier wisselen en de connector van Piwik PRO voor Looker Studio gebruiken. U kunt gegevens verzamelen en mengen met informatie van verschillende touchpoints in Looker Studio, en er zijn geen API-limieten.
 • Verminder de complexiteit: Verminder de complexiteit en het volume van de gegevens in uw verslag. Verdeel het rapport in twee of meer delen om het gebruik te minimaliseren.

Elk van deze opties heeft voor- en nadelen. Misschien heeft u meer tijd nodig om klaar te zijn voor BigQuery, of vindt u het verlagen van het complexiteitsniveau te beperkend. Het zou helpen uw rapportagebehoeften te analyseren voordat u op een van deze alternatieven overschakelt.

Conclusie

Als de quotabeperkingen van Google Analytics 4 een ernstig probleem vormen, kunt u upgraden naar Google Analytics 4 360, hoewel daar een stevig prijskaartje aan hangt. U kunt andere omzeilingen gebruiken om het minder ingewikkeld te maken. Of u kunt op zoek gaan naar een andere leverancier die aan uw behoeften voldoet en dezelfde of betere analysemogelijkheden biedt.
 
Voordat u uw tijd en moeite steekt in het verlaten van Google Analytics en het overschakelen naar een ander platform, moet u bekijken en vergelijken hoe alternatieve oplossingen werken, wat ze bieden en hoe ze u kunnen helpen uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken. 

We hebben veel details over verschillende platforms verzameld, lees onze vergelijking van gratis web analytics-platforms om de informatie te krijgen die u nodig hebt.

Schrijver

Aleksandra Szczepańska

Senior Content Marketer

Aleksandra is a senior content writer for Piwik PRO’s marketing blog, copywriter, content creator, and former lecturer on content marketing. With 10 years of experience in marketing, she has effectively juggled branding, marketing strategies, and content creation. She uses SEO best practices and digital marketing strategies to help articles rank high. Aleksandra values the impact of a compelling experience in content and employs various techniques in her writing to deliver valuable insight and engage with readers.| LinkedIn Profile

Zie meer berichten van deze auteur